รู้จัก “ICON KASET” แพลตฟอร์มเรียกโดรน ยุคเกษตรดิจิทัล

เทคโนโลยีในอนาคต

“ICON KASET” แพลตฟอร์มเรียกโดรนด้วยระบบการนัดหมายนักบินและเกษตรกร ใช้งานง่าย ตอบโจทย์ Smart Farming

ไม่ใช่แค่เรียกรถขนส่งของ เรียกรถเพื่อเดินทาง ในปัจจุบันเรามีแอปพลิเคชัน “เรียกโดรน” เพื่อใช้ทางภาคการเกษตร

กลุ่มบริษัท ไอ ซี พี ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายปุ๋ย และโดรนเพื่อการเกษตร ตราม้าบิน เปิดตัว “ICON KASET” (ไอคอน เกษตร) ระบบนิเวศเชื่อมต่อภาคเกษตร ซึ่งในครั้งนี้พัฒนา “นักบิน” แอปพลิเคชันเรียกโดรนที่เชื่อมต่อเกษตรกรกับผู้ขับโดรนทั่วประเทศ

เทคโนโลยีในอนาคต

ไอคอน เกษตรเปิดโอกาสให้เกษตรกรทุกคนสามารถเข้าถึงการใช้บริการ “โดรนเกษตร” ได้ง่ายเพียงการเข้ามาใช้งานแอป โดยจะมีนักขับโดรนที่คอยรอรับงาน ทำให้มีความรวดเร็ว ชัดเจน เกษตรได้นักขับโดรนที่มีองค์ความรู้ และนักขับโดรนก็จะไม่โดนเกษตรกรทิ้งงาน

คณิน สุวรรณนภาศรี ซีอีโอ บริษัท ไอคอนเกษตร จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ในการทำเกษตรกรรมรวมถึง 149.25 ล้านไร่ (จากพื้นที่ประเทศ 320.696 ล้านไร่) หากเทียบจำนวนเกษตรกรไทย จะมีขนาดประมาณ 1 ใน 3 ของแรงงานในประเทศ นั่นคือจำนวนกว่า 8 ล้านครัวเรือน

แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ยังคงมีปัญหาด้านการผลิต ส่วนหนึ่งมีสาเหตุจากการขาดความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ ขาดการวางแผนและจัดการที่เป็นระบบ ในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในวงการเกษตร คลุกคลีอยู่ในวงการมากว่า 40 ปี จึงได้ต่อยอดธุรกิจสู่การพัฒนาแพลตฟอร์มไอคอน เกษตร

ซึ่งมีเป้าหมายยกระดับอนาคตที่ดีกว่าของเกษตรกรไทย ให้เกษตรกรทุกคนเข้าถึงการใช้บริการโดรนเกษตร หรืออากาศยานไร้คนขับ ที่ใช้งานทางการเกษตร มีทั้งการฉีดพ่นยา การหว่านปุ๋ย และเมล็ดพันธุ์ การถ่ายภาพเพื่อสำรวจคุณภาพผลผลิต ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรประหยัดต้นทุน แรงงานคน และเวลา

โดยไอคอน เกษตร จะเป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อมต่อเกษตรกร และผู้ขับโดรน ทั่วประเทศ โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือ กลุ่มเกษตรกร Gen X – Baby Boomer ช่วงอายุระหว่าง 38-65 ปี ซึ่งคืออายุเฉลี่ยของแรงงานภาคเกษตร

และนักบินโดรนมืออาชีพ อายุ 25-50 ปี ที่มีประสบการณ์ในการใช้ยาและบินโดรน และกลุ่มเป้าหมายรองคือ เกษตรกร Smart Farmer ช่วงอายุระหว่าง 20-55 ปี หรือเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรต่อไป

สำหรับขั้นตอนการใช้งานแอปฯ “ICON KASET” ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายและสะดวก สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี รองรับทั้งบน iOS และ Android พร้อมมีระบบ Customer Service ตลอดทุกวัน 7 วันต่อสัปดาห์ และมีนักบิน

โดรนรองรับการใช้งานทั่วประเทศ ซึ่งจะมีอัตราค่าบริการตามจริงขึ้นอยู่กับราคาตลาดในพื้นที่ ไม่กำหนดขั้นต่ำการรับงาน และจ้างงาน ส่วนค่าธรรมเนียมนักบินโดรนอยู่ประมาณ 2-5% ต่อไร่ (ยกเว้นค่าธรรมเนียมในปีแรก)

นอกนี้แอปฯ ยังรวบรวมความรู้เกี่ยวกับการเกษตรอย่างครอบคลุม มีพาร์ตเนอร์ที่สามารถสนับสนุนข้อมูลต่าง ๆ ทั้งเรื่อง ปุ๋ย ยา เทคโนโลยีเกษตร ฯลฯ ไว้อย่างครบถ้วน

“ปัจจุบันโดรนเพื่อการเกษตรได้รับความสนใจและนิยมมากขึ้น ในขณะที่ภาครัฐและเอกชน ได้ให้การสนับสนุนเกษตรกรไทยและนักบินโดรน โดยปัจจุบัน ในเครือ ICP มีศูนย์บริการกระจาย 15 แห่งทั่วประเทศ พร้อมนำร่องใน 5 จังหวัดแรก ได้แก่ กำแพงเพชร ชัยนาท นครสวรรค์ พิจิตร และพิษณุโลก ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชไร่ต่าง ๆ

ไม่ว่าจะเป็น นาข้าว อ้อย ข้าวโพด มันสำปะหลัง โดยตั้งเป้าขยายพื้นที่การใช้งานให้ครอบคลุมทั่วประเทศภายในปี 2023 พร้อมเตรียมต่อยอดไปยังประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ เมียนมาร์ และตั้งเป้าว่าจะมีผู้เข้ามาใช้บริการ 5 แสนคนในปีแรก” คณิน กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับผู้สนใจแอปพลิเคชันเรียกโดรนครบวงจร สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “ICON KASET” ได้ทั้งบน iOS และ Android