‘ฉะเชิงเทรา’ จับมือทำโครงการทุ่งสมุนไพรป่าชายเลนแห่งแรกของไทย

ข่าวสังคมต่างประเทศ

กลับพบกันอีกครั้งทุกวันอังคาร กับคอลัมน์สังคมภูมิภาคออนไลน์ โดย “เอนก วันทิพพา” รับหน้าที่รายงานข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ให้ท่านผู้อ่านได้รับทราบโดยทั่วกัน

สำหรับวันอังคารที่ 13 ธ.ค. 2565 …. ทุ่งสมุนไพรป่าชายเลน …. ขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผวจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการทุ่งสมุนไพรป่าชายเลน ภายใต้แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม (BCG Model) โดยมี อรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, สมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA, กุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ผู้บริหารนิคมอุตสาหกรรมบลูเทคซิตี้  และภาคีเครือข่าย 7 สถาบัน ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการทุ่งสมุนไพรป่าชายเลน ภายใต้แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม (BCG Model) ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว

ข่าวสังคมต่างประเทศ

กุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ผู้บริหารนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ กล่าวว่า จากสภาวะโลกร้อน ปัญหาสุขภาพคนเมือง และปัญหาเศรษฐกิจในครัวเรือน ปัญหาเหล่านี้ทำให้บลูเทคซิตี้ เล็งเห็นความสำคัญของสุขภาพและสิ่งแวดล้อม จึงเกิดเป็นแรงบันดาลใจให้ทำโครงการ “ทุ่งสมุนไพรป่าชายเลนแห่งแรกของประเทศไทย” โดยการเชิญปราชญ์ชาวบ้านมาแนะนำการปลูกสมุนไพรพื้นถิ่นไทย “ต้นเหงือกปลาหมอ” ที่มีประวัติการนำมาใช้เป็นยาสมุนไพรมาตั้งแต่โบราณกาล โดยมักพบในบริเวณป่าชายเลน สามารถนำเป็นยาและเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง อีกทั้งพื้นที่ดังกล่าวยังเป็นพื้นที่อนุรักษ์ป่าชายเลน สร้างความสมดุลให้กับสิ่งแวดล้อม รวมถึงสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยรอบ เป็นแหล่งพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมภายใน ต.เขาดิน ให้เป็นหนึ่งในเมืองอัจฉริยะ เพื่อเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมได้เป็นอย่างดี โดยร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง/กอ.รมน.จังหวัดฉะเชิงเทรา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยบูรพา สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา

เตรียมความพร้อม…..นาวาเอก ศุภสิทธิ์ บูรณะโอสถ รองผู้บัญชาการฯ รักษาราชการ ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เป็นประธานเปิดการฝึกความพร้อมรบ ป้องกันหน่วยทางภาคพื้นระดับกองร้อย/กองพัน การฝึกยิงอาวุธประจำกาย และการฝึกยิงอาวุธทางยุทธวิธี ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีกำลังรบจากหน่วยขึ้นตรง พร้อมอาวุธยุทโธปกรณ์ แถวรับการตรวจความพร้อม ณ ลานสาธิตการปฏิบัติการทางทหาร หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

แสดงความยินดี….สุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เซ็นคำสั่งแต่งตั้งนายอำเภอ และผู้อำนวยการระดับสูง จำนวน 153 ราย โดยให้ไปดำรงตำแหน่งเมื่อ 28 พ.ย.65 ที่ผ่านมา ขอแสดงความยินดีกับ 3 นายอำเภอจังหวัดชลบุรี พิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล (ซ้าย) นายอำเภอประจันตคาม โยกมานั่งเป็นนายอำเภอบางละมุง, สมศักดิ์ จุฑาวงศ์กุล (กลาง) นายอำเภอเกาะสีชัง ขยับขึ้นจากเกาะมานั่งเป็นนายอำเภอบ้านบึง และ วรจักร สถาพรภิญโญ (ขวา) นายอำเภอเกาะจันทร์ ได้รับการแต่งตั้งให้ไปนั่งเป็นนายอำเภอศรีราชา…เชื่อว่าผลงานบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ชาวประชาที่ผ่านมาการันตีฝีมือได้

ต้านคอร์รัปชั่น….ขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผวจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) เพื่อรับชมการประกาศเจตนารมณ์เนื่องในงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่าน Video Conference และประธานประชุมคณะกรรมการผลักดันการทำงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม พร้อมเชิญชวนชาวฉะเชิงเทราและทุกภาคส่วน ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ “ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง” เพื่อร่วมกันสร้างสังคมที่มีคุณภาพ และคุณธรรมที่ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่นตลอดไป